กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
1,370
views
4
posts
r (สิบทัพ)
26/10/2012 16:01
1,253
views
8
posts
ป้าเกษ (inhouse)
26/10/2012 13:40
966
views
9
posts
เหมียวเหมียว แหง๋วแหง๋ว
26/10/2012 11:25