ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไม่สามารถเดินทางได้

ซื้อตั๋วเดินทางไป-กลับภายในประเทศ(ภายในวันเดียว) เดินทางพุธนี้ 21/11/55 ของแอร์เอเชีย(ตั๋วราคาโปรฯขาไปกับราคาปกติขากลับ)แล้วไม่สามารถเดินทางได้
จะขายให้คนอื่นได้มั้ยคะ

ความคิดเห็นที่ 1
เปลี่ยนชื่อไม่ได้ทุกกรณี


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
ไม่ได้ค่ะ
มันระบุชื่อผู้เดินทางไปแล้ว
คนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
มายืนยันว่าทำอะไรไม่ได้เลย คอยโทรไปวันที่ วันที่ 22 /11/55
ขอภาษีสนามบินคืน


ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
ขากลับที่เป็นราคาปกติ
น่าจสามารถ เลื่อน โดยเสียค่าธรรมเนียม และส่วนต่างราคาของตั๋วได้นะคะ

แต่ขาไปที่เป็นราคาโปรโมชั่น คืนได้ แค่ ภาษีสนามบิน ค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
#4

ตั๋วโปรก็เลื่อนได้ครับ เงื่อนไขเหมือนตั๋วปกติทุกอย่าง แต่เลื่อนแล้วแพงกว่าซื้อใหม่แน่นอน จึงไม่มีใครเลื่อนกัน


ตอบกลับความเห็นที่ 5
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 6
ต้องโทรขอเลื่อนตั๋วก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน
เปลี่ยนแปลงได้เฉพาะไฟลท์บินหรือวันเดินทางเท่านั้น


ตอบกลับความเห็นที่ 6
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7
สรุปว่า ตั่วโปร ขอเลื่อนวันเดินทางได้หรือเปล่าครับ งง


ตอบกลับความเห็นที่ 7