HMPD ย่อมาจากอะไร

จากภาพข่าว บารัค โอบามา พบ ในหลวง

ปรากฏว่า ในรูปมีลายน้ำ ที่มีตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ว่า

"HMPD" เลยสงสัยว่า ย่อมาจากอะไร ใครทราบบ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 1
อาจจะย่อมาจาก His Majesty's Press (หรือว่า Photography) Department หรือปล่าวไม่แน่ใจ


ตอบกลับความเห็นที่ 1