สอบถามเรื่อง เยาวชนทำพาสปอร์ต

หลานอายุ19ค่ะ พ่อแม่เขาลางานไม่ได้ เราเป็นอา จะพาหลานไปทำได้ไหมคะ ต้องมีหลักฐานใดบ้าง

ความคิดเห็นที่ 1
ให้คุณพ่อคุณแม่น้อง ไปทำเอกสารที่ ที่ว่าการอำเภอที่สะดวกค่ะ แจ้งแจ้าหน้าที่ได้เลยว่า
มาเซ็นเอกสารให้ลูกทำพลาสปอร์ต และอย่าลืมหนังสือมอบอำนาจให้คุณอาด้วยค่ะ
หนังสือมอบอำนาจก็ขอได้ที่อำเภอค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
"คุณสามารถพาหลานไปทำพาสปอร์ตแทนพ่อแม่ได้ค่ะโดยมีเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจาก อำเภอ / เขต
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารอื่นๆที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
5. เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดา มารดา เป็นต้น หรือคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 9817171-99 ค่ะ"


ตอบกลับความเห็นที่ 2