การขอเข้า USA ก่อน 30 วัน ( student visa)

เคยอ่านมาว่าถ้าเราได้วีซ่า F1 เราสามารถเข้า USA ได้แค่ 1 เดือนก่อนวันเปิดเรียนทีนี้ถ้าเราจะขอสถานทูติเข้าก่อนเพราะจะไปงานแต่งงานเพื่อนเค้าจะให้ไม๊ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1
ไปเที่ยว USA ครังแรกไปอยู่ 3 เดือนจะเป็นอะไรใหมครับ

ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
วีซ่านักเรียนสามารถเข้าอเมริกาได้ 30 วันก่อนเปิดเรียน(วันแรก)...ถ้าจะเข้ามาก่อน...ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ แล้วหลังจากนั้นคุณต้องมาเปลี่ยนสถานะการเข้าเมืองด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเป็นสถานะภาพนักเรียน ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่่ยนสถานะด้วย...

ตามระเบียบ Department of State เขาระบุไว้อย่างนั้นนะคะ


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
งั้นหมายความว่าถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะมาเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่านักเรียนก็ต้องทําใหม่หมด สัมภาษณ์์ใหม่ด้วยหรอค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 3