ฝรั่งเศส อังกฤษ

ผมไปฝรั่งเศสอังกฤษเข้าหรืออกประเทศละหนึ่งครั้งต้องทำวีซ่า กี่ประเทศครับ
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1
ต้องทำวีซ่าทั้ง ๒ ประเทศครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 2