ปรับสภาพน้ำล้างวัตถุดิบในโรงงานอาหาร ด้วยปั๊มเติมคลอรีนอัตโนมัติ

การล้างวัตถุดิบเป็นการทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนจะเข้าสู่ไลน์กระบวนการผลิต เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ลดการปนเปื้อนที่ติดมากับวัตถุดิบ และน้ำที่โรงงานใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำบาดาล น้ำผิวดิน หรือน้ำดิบ ทำให้น้ำต้องได้รับการฆ่าเชื้อโดยการเติมคลอรีน ด้วยปั๊มจ่ายคลอรีนที่มีความแม่นยำในการเติมสารละลายและสามารถตั้งเวลาสั่งเติมคลอรีนได้อัตโนมัติ https://www.youtube.com/watch?v=OVPSGMpCQUM&t=157s 

ติดต่อทีมงานเอส ไรคส์ เพื่อแนะนำปั๊มจ่ายสารละลายสำหรับกระบวนการล้างวัตถุดิบในโรงงานอาหาร โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreichpump

E-mail :  [email protected]                  www.sreichcompany.com
#ปั๊มคลอรีน #ปรับสภาพน้ำล้างวัตถุดิบ #น้ำล้างวัตถุดิบ #บำบัดน้ำล้าง #ล้างวัตถุดิบ #ปั๊มเติมคลอรีน #ปั๊มเอส ไรคส์  #S Reich #เครื่องเติมสารส้ม

[img]https://sv1.picz.in.th/images/2023/05/03/ylHXNv.jpg[/img]