ขับรถตกหลุมบ่อย ๆ จะส่งผลอย่างไรบ้าง ?สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phithan-toyota.com/th/