Hepatitis C Treatment Drugs

ไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาได้หรือไม่? ใช่มันสามารถเป็น ขณะนี้มียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีหลากหลายชนิด ซึ่งจะช่วยให้คุณมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ขณะนี้ผู้ป่วยประมาณ 95% หรือมากกว่านั้นได้รับการรักษาให้หายแม้ว่าตับ C ของคุณจะส่งผลให้เกิดโรคตับแข็ง1. Sofosbuvir 400 มก. แท็บเล็ต

แบรนด์ที่มีจำหน่าย - Hepcinat, Sofocure, MyHep, Sofovir, SoviHep, Hepcvir เป็นต้น2. Daclatasvir 60 มก. แท็บเล็ต

แบรนด์ที่มีจำหน่าย - Natdac, MyDekla, Dalsiclear, HepCfix เป็นต้น3. Sofosbuvir 400 มก. และ Ledipasvir 90 มก. แท็บเล็ต

แบรนด์ที่มีจำหน่าย - Sofocure L, MyHep LVIR, Novisof L, Ledifos, Hepcinat LP, Harvoni เป็นต้น4. Sofosbuvir 400 มก. และ Velpatasvir 100 มก. แท็บเล็ต

แบรนด์ที่มีจำหน่าย - Sofocure V, Velpanat, Velasof, Sovihep V, Myhep All เป็นต้น5. Sofosbuvir 400 มก. และ Daclatasvir 60 มก. แท็บเล็ต

แบรนด์ที่มีจำหน่าย - SoviHep D, Myhep DVIR, Hepcinat Plus เป็นต้นคุณสามารถซื้อยารักษาโรคตับอักเสบซีทางออนไลน์หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข +91-9958550955 อีเมลที่ [email protected]