จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ขายโปรแกรมควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

 โปรแกรมผลิต Jewelry  เหมาะสำหรับบริษัทหรือร้านค้าที่ผลิตเครื่องประดับอัญมณี
ทั้งที่เป็นงานทอง(
Gold) 
แพลทินัม(
Platinum) 
งานเงิน(
Silver)  ทั้งงานฝังเพชร(Diamond)  พลอย(Color stone)  มุก 
หินสีต่างๆ และอื่นๆใช้งานง่าย  สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง  แม่นยำ  คุ้มค่า 


สามารถทำงานและควบคุมระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


สามารถปรับระบบโปรแกรมให้เข้ากับระบบการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว
โปรแกรมประกอบด้วยระบบจัดการการผลิต Jewelry  ดังนี้ โปรแกรมผลิตจิวเวลรี่


-     
รองรับการติดตามการผลิต Jewelry


-     
รองรับข้อมูลลูกค้า


-     
รองรับข้อมูลโรงงานผลิต , ช่าง


-     
รองรับข้อมูลสินค้า


-     
รองรับการกำหนดราคาค่าแรงมาตรฐาน


-     
รองรับการทำใบเสนอราคา Quotation


-     
รองรับการพิมพ์ใบเสนอราคา


-     
รองรับการเปิด Order รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า


-     
รองรับการพิมพ์ใบคำสั่งซื้อจากลูกค้า
(Order)


-     
รองรับการวางแผนผลิต


-     
รองรับการติดตามการผลิต


-     
รองรับการสั่งช่างนอกผลิต
สั่งโรงงานผลิต (
Subcontractor)


-     
รองรับการสั่งช่างภายในผลิต


-     
รองรับการพิมพ์ใบสั่งงานผลิต


-     
รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้โรงงานผลิตซ่อม


-     
รองรับการส่งซ่อมงานเพื่อให้ช่างภายในซ่อม


-     
รองรับการรับคืนสินค้าจากโรงงานผลิต


-     
รองรับการรับคืนสินค้าจากช่างภายใน


-     
รองรับการคำนวณซิ


-     
รองรับการคำนวณน้ำหนักทอง เงิน
ขาดสุทธิ จากการผลิตของแต่ละโรงงานผลิต


-     
รองรับการตัดปริมาณสินค้าจากการส่งออกให้ลูกค้า


-     
รองรับการโอนสินค้าเข้าสต๊อก เช่น
กรณีผลิตเกิน
Order


-     
รองรับการคืนเนื้อเงินให้โรงหล่อ


-     
รองรับการพิมพ์ใบจ่ายเนื้อเงินให้โรงหล่อ


-     
รองรับการคำนวณสรุปค่าแรงที่ต้องจ่ายให้โรงงานผลิตแต่ละราย
แต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน


-     
รองรับการพิมพ์ใบจ่ายค่าแรงให้โรงงานผลิตแต่ละราย


-     
รองรับการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ  เช่น ทอง 
เงิน  เพชร พลอย  ก้อนยาง


-     
รองรับข้อมูลวัตถุดิบ


-     
รองรับการรับวัตถุดิบเข้าสต๊อก


-     
รองรับการจ่ายวัตถุดิบไปผลิต


-     
รองรับการคืนวัตถุดิบจากการผลิต


-     
รองรับการปรับปรุงสต๊อกวัตถุดิบ


-     
รองรับการทำ Invoice


-     
รองรับการพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน


-     
รองรับการควบคุมสต๊อกสินค้า


-     
รองรับการปรับปรุงสต๊อกสินค้า


-     
รองรับการเก็บข้อมูลค่าแรงช่างภายในเพื่อคิดต้นทุนการผลิต


-     
รองรับการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อคิดต้นทุนการผลิต


-     
สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณการขาย
 ปริมาณ
Order  และปริมาณการส่งออกให้ลูกค้า


-     
สามารถเรียกดูรายงานแผนผลิตได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานเปรียบเทียบแผนผลิตกับการผลิตจริง


-     
สามารถเรียกดูรายงานสถานะงาน
ว่าผลิตถึงขั้นตอนไหน


-     
สามารถเรียกรายงานติดตามการผลิตแบบละเอียด


-     
สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่โรงงานผลิตแต่ละรายได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานงานค้างที่ช่างภายในแต่ละรายได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลงานช่างภายในแต่ละรายได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบเคลื่อนไหว


-     
สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือ


-     
สามารถเรียกดูรายงานสรุปปริมาณเนื้อเงินเพื่อจ่ายคืนโรงหล่อได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานการสูญเสียทอง
เงิน ของช่างภายในได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานสต๊อกสินค้า


-     
สามารถเรียกดูรายงานต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละแบบ
แต่ละ
Order ได้


-     
สามารถเรียกดูรายงานกำไรขาดทุนได้


-     
สามารถเรียกดูกราฟวิเคราะห์การขายได้ระบบรองรับการจัดการสิทธิการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งานแต่ละคนสนใจติดต่อ: คุณพิรุณลักษณ์ 086-4135638 

E-mail: [email protected]

Website: http://www.pchin.co.th


Facebook:
https://www.facebook.com/PChinSoft/


Line ID: @kjr6185r