Gift Voucher บ้านริมแคว แพริมน้ำ จ.กาญจนบุรี พร้อมอาหารเช้า

Gift Voucher บ้านริมแคว แพริมน้ำ จ.กาญจนบุรี

ห้องพักแอร์ Vip ราคา 700 บาท

เงื่อนไขการใช้
- พักได้ 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
- สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว
- เข้าพักได้ถึง 30 พ.ย.64
       

สนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 086-3106120