ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร ไม้ชนิดไหนนิยมใช้งานในประเทศไทย ?ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร ไม้ชนิดไหนนิยมใช้งานในประเทศไทย ?


ไม้พาเลทเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย มีราคาถูก  อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย   แต่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่า ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร   อีกทั้งไม้ชนิดไหนที่นิยมนำมาทำเป็นพาเลทไม้


ไม้พาเลท คือ อะไร?


ไม้พาเลทเป็นไม้ที่ถูกนำไปแปรรูปเป็น   พาเลทไม้   สำหรับใช้งานในอุสหกรรม logistic   ต่างๆ   ทั้งการขนส่งทางรถ   ขนส่งทางเรือ   ขนส่งทางเครื่องบิน  รวมทั้งการจัดการคลังสินค้า สำหรับให้รถโฟคลิฟท์เคลื่อนย้ายพาเลทไม้ได้ง่าย


สามารถอ่าน บทความไม้พาเลททำเฟอร์นิเจอร์   เพิ่มเติมได้ที่นี่


ไม้พาเลท ทำจากไม้อะไร และ ไม้อะไรเป็นที่นิยม?


ไม้พาเลท ทำจากไม้อะไร   กันแน่?   ไม้ที่ถูกนำมาทำเป็น   พาเลทไม้    ที่นิยมนำมาทำไม้พาเลทในประเทศไทย   มีหลากหลายประเภท   ซึ่งมีทั้งข้อดี  ข้อเสีย   ที่แตกต่างกันออกไป   ทั้งไม้ยางพารา   ไม้ฉำฉำ   หรือ   ไม้ตะแบก   เป็นต้น


ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร


ไม้ฉำฉา   หรือ ที่นิยมเรียกว่าไม้จามจุรี   ซึ่งเป็นไม้ที่ยิบมสำหรับมาผลิต   แปรรูปเป็นไม้แปรรูป หรือ นำไปทำเป็น ไม้ผนัง ไม้คาน ของหน้าต่าง เป็นต้น   เนื่องจากคุณสมบัติของไม้   ดังต่อไปนี้
 • มีความคงทนสูง
 • สีของไม้สวยงาม และ  ลายไม้เป็นเอกลักษณ์
ถึงไม้ลายไม้ฉำฉำจะมีความสวยงามก็ตาม   แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้ภายนอกมากนัก


ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร


ไม้ตะแบก   เป็นไม้เนื้อแข็ง สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง ที่นิยมนำมาแปรรูปเป็น   ไม้พื้น   บันได   บานประตู   เป็นต้น   ถือว่าเป็นไม้ที่มีเนื้อสีอ่อนที่สุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • สีของไม้อ่อน นำไปย้อมสีได้ง่าย
 • เนื้อไม้คล้ายกับไม้สัก
 • ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแมลงรบกวน
ถึงไม้เนื้อไม้ จะมีลายไม้   เนื้อไม้ที่ขึ้นเงา คล้ายกับไม้สัก  แต่ว่าเป็นไม้ที่บิดงอ   และ   โก่งได้ง่าย   อีกทั้งยังไม่ทนทานต่อความชื้นอีกด้วยไม้เต็ง   เป็นไม้เนื้อสีน้ำตาลอ่อน   อีกทั้งเมื่อทิ้งไว้นานๆ สีก็จะเข้มขึ้นอีกด้วย   นิยมนำมาแปรรูปเป็น   คาน   เสา   หรือ   หน้าต่าง   เป็นต้น   ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • สามารถตัดแต่งได้ง่าย
 • มีความแข็งแรง ทนทาน
ถึงแม้จะสามารถตัดแต่ง  ไสไม้ได้ง่าย   แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ภายใน   หรือ   เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการโชว์เนื้อไม้   เนื่องจากเนื้อไม้ค่อนข้างหยาบไม้แดง   เป็นไม้เนื้อสีน้ำตาลอมแดง   สวยงาม   นิยมนำไปแปรรูปเป็น   หน้าต่าง   และ   วงกบประตู   ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีความแข็งแรง ทนทาน
 • ผิวไม้สวยงาม ลายชัดเจน
ด้วยความที่ไม้เนื้อมีสีสวยงาม  ลายไม้ชัดเจน   แต่เนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง ทำให้ตัดแต่งได้ยาก   อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีราคาแพงอีกด้วยไม้มะค่า   เป็นไม้เนื้อสีน้ำตาลออกส้ม   ลวดลายสวยงาม   นิยมนำไปแปรรูปเป็น เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการโชว์เนื้อไม้   โชว์ลายไม้ต่างๆ   ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีความแข็งแรง ทานทานสูงมาก
 • สี   และ   ลวดลายของไม้สวยงาม
ถึงแม้ว่าเนื้อไม้จะมีความสวยงาม   ทนทานก็ตาม   แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม้ที่มีราคาแพง   และ   หาค่อนข้างยาก   อีกทั้งสีของไม้มะค่ายังขึ้นอยู่กับอุณภูมิอีกด้วย


ไม้พาเลท ทําจากไม้อะไร


ไม้ยางพารา   เป็นไม้เนื้อแข็ง  เนื้อไม้สีค่อนข้างขาว  สามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพง   นิยมนำไปแปรรูปเป็น   พื้นไม้   บันได   เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ
 • ม่ีความทนทานสูง
 • ตัดแต่งได้ง่าย
 • เนื้อไม้สามารถนำไปย้อมสีได้ง่าย
 • หาซื้อได้ง่าย  ราคาไม่แพง
 • แปรรูปได้หลากหลาย
ไม้ยางพารานิยมนำไปแปรรูปไม้ได้หลากหลาย   ทั้งเฟอร์นิเจอร์ภายใน   และ   ภายนอก   อีกทั้งยังมีความทนทานสูง   สามารถนำไปผ่านกระบวนการแปรรูป ได้หลากหลายขั้นตอน


ขนาดมาตรฐานของไม้พาเลท


ไม้พาเลทมีขนาด และ ประเภท ที่หลากหลาย   ซึ่งแต่ละขนาดก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน   และ   การนำไปประยุกต์ใช้   ซึ่งขนาดมาตรฐานของไม้พาเลท ก็ขึ้นอยู่กับประเภทที่ผลิตด้วย   ต่างประเทศ   ต่างทวีปกัน   ขนาดมาตรฐานก็ย่อมแตกต่างกัน   แต่จะมีขนาดอะไรบ้างไปดูกันเลย


ขนาดมาตรฐาน   ISO   เป็นขนาดมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ   ซึ่งถ้าไม่ได้ระบุขนาดมาตรฐานว่าเป็นมาตรฐานอะไร   มักจะใช้ขนาดมาตรฐาน   ISO   เป็นหลักยึดในการระบุขนาด   มักจะเรียกขนาดของไม้พาเลทนี้ว่า   ขนาดมาตรฐาน   ISO   6780   ซึ่งสามารถจำแนกออกตามประเทศ หรือ   ทวีปนั้นๆ
 • ทวีปอเมริกาเหนือ   ขนาด   1016 x   1219   mm
 • ทวีปเอเชีย   ขนาด   1100 x   1100   mm
 • ทวีปยุโรป   ขนาด   800 x   1200   mm
ขนาดมาตรฐาน North  America  เป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้การในแถบอเมริกาเหนือ  ที่กำหนดโดย สมาคมผู้ค้าของชำ  หรือ  GMA  ซึ่งขนาดจะสามารถจำแนกออกได้ตาม   อุสหกรรมที่นำไปใช้
 • อุสหกรรมก่อสร้าง   ขนาด   1219   x   1219   mm
 • อุสหกรรมค้าปลีก   ขนาด   1219 x   508 mm
 • อุสหกรรมสารเคมี   เครื่องดื่ม   ขนาด   1219  x   1016   mm
ขนาดมาตรฐาน   Euro   Pallet   เป็นขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้ในแถบยุโรป   ซึ่งเป็นมาตรฐานของไม้พาเลทที่ใช้วัสดุเดียวกันในการประกอบ   และ   มีความเกี่ยวข้องกับขนาด   ISO   อีกด้วย ซึ่งสามารถจำแนกได้ตาม   EUR  (มาตรฐานการควบคุมมลพิษ) ในการผลิต
 • EUR1   ขนาด   800 x   1200   mm
 • EUR2   ขนาด   1200   x   1000   mm
 • EUR3   ขนาด   1000   x   1200   mm
 • EUR6   ขนาด   800 x   600   mm
สามารถอ่าน บทความขนาดของพาเลทไม้   เพิ่มเติมได้ที่นี่


ไม้พาเลท   โรงงานของเราดีอย่างไร?


เนื่องจากเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยเฉพาะ   ซึ่งเปิดทำการมากกว่า   25   ปี   โรงงานของเรารับผลิต   และ   แปรรูปไม้เต็มรูปแบบ   ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสุดท้าย  ด้วยมาตรฐานการผลิต   IPPC   อีกทั้งยังมาตรฐานเครื่องจักรที่ดี   เพื่อทำให้ได้ไม้พาเลทที่ได้มาตรฐาน   สำหรับนำไปใช้งาน   ถ้าคุณอยากได้ไม้พาเลทคุณภาพเยี่ยม   ไม้พาเลทคุณภาพต้องไม้พาเลทจากโรงงาน   MTK WOOD


 


สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่


Facebook  : MTK เอ็มทีเค


Line  :   @mtkwood


Tel 095-654-6551


Email :    [email protected]

   
  
 
 
   
กระทู้ข้างเคียง