พาสปอร์ตหมดอายุ!! แต่วีซ่ายังไม่หมด จะเกิดอะไรขึ้นหลายๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าพาสปอร์ตที่ถืออยู่ 
ในปัจจุบันใกล้จะหมด หรือหมดอายุไปแล้ว แต่วีซ่าด้านในเล่มยังไม่หมด โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

จึงทำให้เกิดความกังวลว่าควรทำอย่างไร หากต้องการ ไปประเทศเหล่านั้นอีก ซึ่งสำหรับบางประเทศอาจจะอนุญาตให้ถือพาสปอร์ต 2 เล่ม ทั้งเล่มเก่าที่มีวีซ่าและเล่มใหม่เข้าไปได้เลย แต่สำหรับบางประเทศนั้น เราต้องทำการ "Endorsement" เสียก่อน

Endorsement คืออะไร? 
คือการบันทึกการถือพาสปอร์ตเล่มเดิม เนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งาน เพียงแต่ตัวเล่มพาสปอร์ตหมดอายุลง ซึ่งเราจำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลลงบนพาสปอร์ตเล่มใหม่ เพื่อให้ทั้ง 2 เล่มสามารถใช้อ้างอิงถึงกันได้ ซึ่งมีผลทำให้วีซ่าที่อยู่ในพาสปอร์ตเล่มเดิมยังคงใช้งานคู่กับพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้นั่นเอง

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ
Endorsement Passport มีดังนี้
พาสปอร์ตเล่มใหม่
พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าอยู่ พร้อมสำเนา
สำเนาวีซ่าของประเทศที่ได้รับ
- บัตรประชาชน หรือสูติบัตรพร้อมสำเนา
- ค่าธรรมเนียม 100 บาท

**ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส ให้นำเอกสารการเปลี่ยนแปลง ตัวจริงพร้อมสำเนา อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือทะเบียนสมรส มาใช้ในการยื่นคำร้องด้วยเช่นกัน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า https://www.tumvisa.com


   
  
 
 
   
กระทู้ข้างเคียง