รร. บนเขาหิมะ ซีหลิง เฉิงตู

อยากสอบถามว่า  จองได้ที่ไหนบ้างคะ  หาไม่ได้เลย