วีซ่าไม่ผ่านทำยังไงดี

หากโดนปฎิเสธวีซ่าอเมริกา, อังกฤษ หรือประเทศอื่น มาแล้ว 1 ครั้ง, 2 ครั้ง จะขอครั้งใหม่จะผ่านมั้ย?
       
สำหรับกรณีที่ขอวีซ่าไม่ผ่าน Tumvisa.com มีคำตอบให้คุณ ดังนี้ การที่ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาไม่ว่าจะเป็น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่านิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ อาจเกิดจากปัจจัยเดียว หรือหลายปัจจัย และหลายสาเหตุรวมกันทำให้วีซ่าถูกปฏิเสธ ขอยกตัวอย่างสาเหตุที่เราพบบ่อย ที่มีลูกค้ามาให้เราช่วย ยื่นวีซ่าให้ใหม่ สัก 2-3 ข้อดังนี้
       
1. เอกสารทางการเงินอาจไม่เพียงพอ หรือการเงินอาจน้อยเกินไปสำหรับการยื่นขอวีซ่า 
       
2. มีญาติพี่น้องอยู่แบบผิดสถานะ, เปลี่ยนสถานะ หรือโดดวีซ่ามาก่อน ซึ่งอยู่ในประเทศที่จะเดินทางไป เช่น ไปแบบท่องเที่ยวแต่แต่งงานที่ประเทศนั้นๆและอยู่รอจนได้กรีนการ์ด  หากทางสถานฑูตทราบว่าเรามีญาติดังกล่าวที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย อาจทำให้การขอวีซ่าท่านยากขึ้น และอาจโดนปฎิเสธได้
       
3. เอกสารที่ยื่นเป็นหลักฐานไม่เพียงพอหรืออาจไม่น่าเชื่อถือ เช่น ไม่มีใบรับรองการทำงาน ไม่มีที่ไปที่มาของการเงิน การเงินไม่มั่นคง การงานไม่มั่นคงรวมไปถึงการตอบคำถามขณะสัมภาษณ์วกไปวนมา อาจเป็นอีกจุดที่ทำให้เราอาจโดนปฏิเสธวีซ่า 

https://www.tumvisa.com/