จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง หากต้องไปต่างประเทศขณะที่พาสปอร์ตใช้ขอวีซ่าของอีกประเทศหนึ่ง อยู่คะ

มีใครพอทราบบ้างมั้ย หรือมีใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง 
ได้โปรดชี้ทางให้ด้วยค่ะ

   
  
 
 
   
กระทู้ข้างเคียง