จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง หากต้องไปต่างประเทศขณะที่พาสปอร์ตใช้ขอวีซ่าของอีกประเทศหนึ่ง อยู่คะ

มีใครพอทราบบ้างมั้ย หรือมีใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง 

ได้โปรดชี้ทางให้ด้วยค่ะ