สอบถามเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Multiple ครับ

คิดว่าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Multiple ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ แต่กว่าจะไปจริงก็คงปลายปี

ก็เลยสงสัยว่าเวลากรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก เที่ยวบินหรือระยะเวลาที่จะไป ควรกรอกยังไงดีครับ (โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลา อย่างอื่นยังพอกรอกตามที่จะไปปลายปีได้)

อีกอย่างคือต้องแสดงหลักฐานการเงินด้วยไหมครับ ในกรณีที่เลือกเหตุผลว่าเคยไปมาแล้วภายในสามปี

ผมเองไปญี่ปุ่นมาแล้วสี่ครั้งภายในสองปีนี้ ครั้งล่าสุดก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วถึงต้นเดือนนี้เองครับ

ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 1
กรอกเวลามั่วไปก่อนก็ได้ครับ  โรงแรมก็ใส่อะไรไปก็ได้ เขาไม่น่าจะเช็คนะ
หลักฐานการเงินยังไงๆก็ต้องใช้ครับ  ไม่ว่าคุณจะขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบไหนก็ตามคุณไปมาแล้วหลายครั้ง ภายใน3ปี  ไม่มีปัญหาหรอกครับ  ถ้าเงินเดือนเข้าประจำไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยๆ
หรือเงินในบัญชี น้อยจนน่าเกลียด
ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำรองขอวีซ่า
3. รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ่ว 1ใบ ติดลงในใบคำร้องขอวีซ่า
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ๋า
5. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
8. ใบสำคัญการสมรส
9. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด
10. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple
11. เอกสารที่ระบุว่าเคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี
12. เงินค่าธรรมเนียม 2260 บาท ค่าดำเนินการ 535 บาท
ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
ทำไมถึงจะขอก่อนนานจัง
ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
พอดีกะจะให้วีซ่าหมดอายุก่อนเดือนเมษายนปี 2016 ซึ่งตอนนั้นจะพาแม่ไปญี่ปุ่นเกิน 15 วันน่ะครับ ถ้าไปขอตอนปลายปี ถึงตอนนั้นวีซ่าคงยังไม่หมดอายุ แล้วจะอยู่ได้แค่ 15 วันน่ะครับ

ถ้าต้องยื่นหลักฐานการเงิน ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนสมุดบัญชีเล่มใหม่ ซึ่งถึงตอนนั้นคงยังไม่ถึงหกเดือน จะใช้เฉพาะเล่มใหม่ได้ไหมครับ หรือต้องใช้เล่มเก่าด้วย

ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
ไปเกิน 15 วัน  ก็ไปขอ Single ปรกติครับ  Multi ที่ยังเหลือ เค้าจะยกเลิก

ต้องใช้เล่มเก่าด้วย
ตอบกลับความเห็นที่ 5