lion air ตอนนี้ โหลดกระเป๋าฟรี 10 กิโล หรือ ต้องซื๊อเพิ่มคะ ? เหมือน Air Asia ใช่ไหมคะ ?

กระเป๋าสัมภาระ ทุกสาย carry on 7 กิโลหมด.........ไทยสมาย นกแอร์ แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ ไลออนแอร์

แต่ lion air ตอนนี้ โหลดฟรี 10 กิโล หรือ ไม่ฟรีแล้ว ต้องซื๊อเพิ่มทั้งหมดคะ ? ที่นั่งก็จ่ายเพิ่ม มีแต่นกแอร์ ที่ฟรีเลือกที่นั้ง+น้ำ

แอบงงๆ กับ การจองแบบใหม่คะ
ความคิดเห็นที่ 1
Thai Lion  ในประเทศฟรี 10 กิโลกรัม ระหว่างประเทศ 20 กิโลกรัม  ส่วนที่นั่ง ถ้าไม่เลือกให้ระบบสุ่มให้ ก็ฟรีครับ

https://www.lionairthai.com/th/Extra-Services/Lion-Baggage
ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 1-1
ระหว่างประเทศไม่ลดเหลือ 15 กิโลกรัมเหรอครับ
ความคิดเห็นที่ 1-2
ระหว่างประเทศ ยังไม่ลดครับ

http://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Baggage-Allowance
ความคิดเห็นที่ 2
ไลอ้อนจองภายในวันนี้ (จะบินเมื่อไหร่ก็ได้) ก็ยังโหลดได้ 15 กก. นะครับ

จอง 1 ธันวาเป็นต้นไปถึงจะโหลดได้แค่ 10 กก.
ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
10 นี้ก็คงอยู่อีกไม่นานนักหรอกครับ
ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3-1
ก็ยังดี 10 โล แต่กระเป๋า 2 โลแล้ว
ความคิดเห็นที่ 4
อนาคตคงตามหางแดงไปในไม่ช้า
ตอบกลับความเห็นที่ 4