ใครยุในMexico ขออเสียงหน่อยค่ะ

มิถุนานี้จะ ไปยุที่Mexico city มีใครยุแถวนี้มั้ยค่ะ อยากมีเพื่อนค่ะ พอดีแฟนเป็นทนายยุที่ Mexico city