ประตูเชื่อมจากสนามบินดอนเมืองเข้าโรงแรมอมารีดอนเมือง ปิดกี่โมงครับ

นั่งไฟลท์แอร์เอเชียลงดอนเมืองเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ประตูปิดยังครับ

ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะเปิดตลอดครับ
ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
คิดว่าเปืดตลอดเหมือน คห.1 ค่ะ
ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
ดอนเมืองเปิดตลอด 24 ชม
รร ก็เปิดตลอด 24 ชม
ดังนั้น ประตูจึงไม่ปิดค่ะ
ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
ตลอดครับ
ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
ประตูเชื่อมจากสนามบินดอนเมืองเข้าโรงแรมอมารีดอนเมืองเปิดตลอด 24 ชม. ค่ะ
ตอบกลับความเห็นที่ 5