จบกศน.ม.6 อายุ20 สามารถยื่นหรือ เรียนต่อที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

จบกศน.ม.6 อายุ20 สามารถยื่นหรือ เรียนต่อที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆได้มั้ยคะ หากสอบวัดระดับภาษาของประเทศนั้นๆผ่าน กังวลเรื่องวุฒิที่จบ