เงินปอนด์ รุ่นเก่า ดอลล่า รุ่นเก่า

  1. เงินต่างประเทศ ที่เป็นรุ่นเก่า รุ่นยกเลิก หรือ มีตำหนิ
  2.     (รับซื้อเฉพาะแบงค์ต่างประเทศอย่างเดียว)
  3.     
  4.     ID:money.coke 
  5.     0924322858