ไปออสเตรเลีย2คนงบเท่าไรครับ

ไม่เน้นกิน ช็อป เน้นธรรมชาติ เดินเรื่อยเปื่อย รวมค่าอาหาร ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ทั้งหมดตกคนละประมาณเท่าไรอะครับ ไปช่วงไหนถึงจะดีครับ