Shuttle Bus สุวรรณภูมิ - ดอนเมือง ยังให้บริการอยู่มั๊ยครับ

เรียนถาม ตามกระทู้เลยครับ

ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 1
ให้ครับ  ประตูทางออกที่ 8 (ดอนเมือง)
ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
แนะนำกระทู้ครับ
ตารางเวลาเดินรถ Shuttle Bus ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ ฟรีสำหรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก วิ่งทุกวัน 5.00 - 24.00 น
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/10/E12748937/E12748937.html
ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
"รถ  Shuttle Bus ฟรีที่วิ่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบิน
ดอนเมืองยังมีบริการอยู่ค่ะโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปท่าอากาศยนดอนเมือง รถจอดรับผู้โดยสารที่ชั้น 2 ระหว่างประตู 2 กับประตู 3 ในช่วงเวลา
05.00 22.00 น. โดยจะให้บริการทุก 1 ชม.
2. จุดจอดรถส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ที่ชานชาลาหน้าห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าด้านเหนือ ชั้น 1 ประตู 1 "
ตอบกลับความเห็นที่ 3