เงินปอนด์ รุ่นเก่า ดอลล่า รุ่นเก่า

เงินต่างประเทศ เกือบทุกสกุล รุ่นเก่า ชำรุด มีรอยเลอะ มีตำหนิ ยินดีรับซื้อในราคาที่สูงคับ
www.facebook.com/C.exchangemoney/
ID:money.coke 0924322858