ใครเคยเรียนภาษา Kaplan ที่ UK หรือประเทศอื่นของ Kaplan???

พอดีเรากำลังสนใจไปเรียนภาษา ระยะ 6 เดือน ที่ UK กับ Kaplan 

เข้าไปดูรายละเอียดคอร์ส intensive course เห็นว่ามี เกือบ 6 level -> level ละ 10 weeks

ด้วยภาษาเราไม่แข็ง ค่อนข้างอ่อน เลยอยากสอบถามว่า

การเลื่อน level แต่ละครั้งของKaplan ถ้าเรียนครบ 10 weeks แล้ว

ปกติจะได้เลื่อนไปอีก level หนึ่งโดยอัตโนมัติเลยหรือป่าว   หรือว่าถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องวนอยู่ level เดิม ตลอดเวลา 6 เดือนตลอด