อายุจะ 50 ไปเรียนภาษา และทำงานด้วยได้มั้ยครับ

หรือผมไปลงเรียนระดับ Diploma ได้มั้ยครับ ที่แคนาดา หรือออสเตรเลียก้ได้ แนะนำด้วยครับ