จบวิศวะ ต่อโทนอก

พี่ค่ะถ้าหนูจบวิศวะ มช. เกรด 3ขึ้น หนูสามารถต่อ Havard business school ได้ไหมค่ะ