5 แนวทางสำหรับการเลือกสถาบันเรียน ielts ให้ลูก

5 แนวทางสำหรับการเลือกสถาบันเรียน ielts ให้ลูก


เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากให้ลูกผ่าน ielts อยากส่งให้ลูกไป เรียน ielts แต่คุณจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนดี? เปิด Internet ก็มีสถาบันสอนภาษามากมาย ถามบรรดาเพื่อน ๆ ก็ให้คำตอบที่หลากหลาย อันที่จริงแล้วมีห้าปัจจัยหลัก ๆ ที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกสถาบัน เรียน ielts ให้กับลูกสุดที่รักของคุณ

1) ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายคอร์สเรียน ielts

แต่ละสถาบันสอน ielts คิดค่าเรียนแตกต่างกัน มีตั้งแต่หลัก 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อคอร์ส จำนวนชั่วโมงเรียนต่อคอร์สมีตั้งแต่ 40, 50 และ 60 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น วิธีการที่ไม่ถูกต้องคือ เอาจำนวนค่าเรียนต่อคอร์สหารด้วยจำนวนชั่วโมง เนื่องจากวิธีนี้เป็นการมองแต่เพียงในเรื่องของราคา ซึ่งหลายๆสถาบันใช้ครูซึ่งขาดประสบการณ์ ไม่มีความรู้จริงในเรื่องที่กำลังจะสอน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ไปอย่างผิดๆ ทำให้ต้องเสียเวลาและเสียค่าเงินค่าสอบ รวมทั้งต้องจ่ายเงินเพิ่มในการเรียนใหม่อีกครั้งกับสถาบันอื่นๆ


2) หลักสูตรการเรียนการสอน ielts


ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าหลักสูตร ielts ใดที่เหมาะกับเด็ก ส่วนใหญ่หลาย ๆ สถาบันจะมีการทดสอบวัดระดับผู้เรียนก่อนลงทะเบียนเรียนอยู่แล้ว ข้อสอบ ielts มักประกอบด้วยข้อสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอน บางสถาบันจะคิดค่าทดสอบนี้ด้วย บางแห่งก็ไม่คิด คุณควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่า แต่ละหลักสูตร “สัญญา” ว่าจะทำให้ลูกคุณมีพัฒนาการทางภาษาอย่างไรบ้าง บางสถาบันมีให้ทดลองเรียน หรือให้คุณเข้าไปสังเกตการเรียนการสอนอีกด้วย

3) จำนวนนักเรียน ielts ในห้องต่อหนึ่งชั้น

สถาบันบางแห่งมีจำนวนนักเรียนต่อชั้นมาก บางแห่งน้อย ยิ่งจำนวนนักเรียนน้อย ยิ่งหมายความว่านักเรียนแต่ละคนมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยิ่งนักเรียนน้อย ค่าเรียนอาจจะแพงขึ้น ถ้าเรียนตัวต่อตัวยิ่งแพงขึ้นไปอีก ดังนั้นถ้าค่าเรียนถูกมาก แต่จำนวนนักเรียนต่อชั้นเยอะมาก ก็อาจจะไม่คุ้มค่าก็เป็นได้


4) อาจารย์ผู้สอน ielts ในคอร์ส

ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นใคร หากเป็นครูไทยได้จบทางด้านการสอนภาษามาหรือไม่? มีประสบการณ์ในการสอนอย่างไรบ้าง? สำหรับชาวต่างชาติอาจต้องดูว่าเป็นอาจารย์ชาวอะไร? ซึ่งโดยปกติจะแนะนำให้เป็นชาวอังกฤษ เพราะข้อสอบ ielts ทั้งในส่วนของ Listening และ Speaking ผู้เรียนจะต้องเจอกับสำเนียงแบบ British Accent เป็นหลัก อาจารย์มีประสบการณ์การสอน ielts มีประกาศนียบัตรรับรองว่าได้รับการฝึกฝนการสอนภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติหรือไม่? แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ย่อมไม่อยากให้ลูกได้เรียนกับเจ้าของภาษาที่ขาดประสบการณ์ หรือไม่ได้รับการฝึกเรื่องการสอนมาเลย

5) เวลาเรียน และสถานที่ตั้งของสถาบัน

คุณอยากให้ลูกเรียนช่วงเย็นวันธรรมดา หรือว่าช่วงวันเสาร์ อาทิตย์? ถ้าช่วงวันธรรมดาลูกคุณจะเหนื่อยจากการเรียนปกติที่โรงเรียนมาแล้วหรือไม่? แต่ไม่ว่าเรียนวันไหน ทั้งคุณ และลูกก็ต้องเตรียมใจว่า ต้องเสียเวลาครอบครัวไปส่วนหนึ่ง สถานที่ตั้งของสถาบันก็เป็นเรื่องสำคัญ ว่าคุณต้องใช้เวลาเดินทางไปรับส่งลูกนานแค่ไหน