เวลาจองตั่วเองระหว่างประเทศ ปกติเค้าจะรวมโหลดกระเป๋า?

เวลาจองตั่วเองระหว่างประเทศ เราควรต้องตรวจสอบเรื่องกระเป๋าไหม
เห็นในเว็บขึ้นว่า
Baggage fees are NOT charged at booking.
หรือ Prices do not include Baggage Fees charged directly by the airline.
แต่พอคลิกเช็คในการการบิน ส่วนมากจะบินต่างประเทศจะให้ 2 ใบ x 23 kg
เลยไม่แน่ใจว่าปกติ การจองตั๋วออนไลน์
เค้าจะต้องรวมให้โหลดกระเป๋าแบบมาตรฐานมาอยุ่แล้วใช่ไหม
ไม่เป็นแบบแอร์เอเชีย ที่หลังๆ ไม่รวมเป๋า แล้วเราต้อง add เองตั้งแต่ใบแรก
ใช่ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วสำหรับไฟลท์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ low cost ส่วนจะโหลดฟรีได้กี่ใบ (1 หรือ 2) กี่กิโลกรัม ให้ตรวจสอบกับเวบไซท์ของสายการบินนั้น


ตอบกลับความเห็นที่ 1