สัมภาระขึ้นเครื่อง Qatar airways

1. สอบถามเรื่องสัมภาระขึ้นเครื่อง เข้าไปดูในเว็บไซด์ บอกว่า
ชั้นประหยัด -- หนึ่งชิ้น ไม่เกิน 7 กก. มีขนาด 50x37x25 ซม. สัมภาระส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ ไม้เท้า กล้อง และสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อในวันเดินทาง จะไม่นับรวมในน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่อง.
หนึ่งชิ้น 7 กก นี่รวมหรือไม่รวมกระเป๋าโน๊ตบุคคะ
2. ถ้านำผงปรุงรส lobo ไปเยอะ ต้อง declare ไหมคะ
3. ซื้อน้ำหอม ที่Duty free สุวรรณภูมิ เปลี่ยนเครื่องที่โดฮา ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ปล. เป็นตั๋วนักเรียน ไปลอนดอนคะ