นักเรียนอังกฤษขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา วีซ่าอังกฤษต้องเหลือกี่วัน มีใครทราบบ้างคะ

อยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ เค้ามีกำหนดเกี่ยวกับอายุวีซ่าของอังกฤษของเราที่เหลืออยู่ไหมคะว่าต้องเหลืออย่างน้อยกี่วันถึงจะขอวีซ่าอเมริกาได้ เพราะใน websiteมีแต่กำหนดอายุพาสปอร์ตว่าต้องเหลืออย่างน้อย 6 เดือนแต่ไม่เห็นเขียนบอกไว้เกี่ยวกับ uk visa เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ