ท่องเที่ยว

ใครพอมีประสบการณ์ช่วยแชร์หน่อย คือเราเดินทางไปเที่ยวอังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคม 56 ปีหน้าตั้งใจว่าจะไปเที่ยวอังกฤษอีกรอบ เราก็เลยตรวจสอบเล่มพาสปอร์ตก็เลยพบว่า วันที่เดินทางขาออก เจ้าหน้าที่ได้ลงประทับตราให้ แต่พอตรวจไปที่หน้าขากลับเข้าประเทศไทยไม่พบว่าทางเจ้าที่ลงประทับตราขาเข้าให้เราเลย เราก็เลยเป็นกังวลว่าจะมีปัญหาตอนขอวีซ่าหรือไม่ เพราะเอกสารหลายอย่างก็ไม่ได้เก็บไว้แล้ว ตั๋วเครื่องบินเก่าก็ทิ้งไปแล้ว เราควรทำอย่างไรดี ส่วนหน้าพาสปอร์ตก็อยู่ครบไม่ได้ฉีกขายหรือหายไป ใครพอมีคำตอบให้เราช่วยแนะนำด้วยจ้า