ต่างชาติหลอกว่าจะโอนเงินให้ใช้ โดยที่เราไม่ได้ขอ

 รายละเอียดต่อไปนี้ Copy มาจากอีเมล์ค่ะ ที่มันพยายามส่งข้อมูลมา โดยทำงานกันเป็นทีม อ้างว่าเงินฝากที่ธนคารดังในอินเดีย แล้วให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกำมะลอส่งข้อมูลเพื่อให้เราลงทะเบียนเพื่อที่จะโอนเงินออนไลน์มาให้.รายละเอียด ตามนี้ค่ะ อย่าหลงกลพวกมันเด็ดขาด....
 
 
 
 
From the desk of,
Mr Benson Simmons
Senior Account Officer,
International Remittance Dept.,
Reserve Bank Of India.

                                NEW OFFSHORE ACCOUNT OPENING FORM.

Dear Valued Customer,

Compliments of the day.
 
Greetings From Reserve Bank Of India.
 
We got an Email from your Husband Mr. Ibrahim Aziz and he has directed us to deposit $150,000-USD into your Online Account we are going to open for you. You are advise to fill the information below submit and also the attached form should be filled. I want you to read the instruction carefully and give me a call back because we need to create an online account for you so you can transfer directly to your bank account.. Electronic Transfer Form has been attached to this mail. Kindly print out and fill accordingly and submit back to us via email attach along with other vital document required from you.

You have contacted the Offshore Accounts Department of the Reserve Bank of India. Thanks for your inquiry to open an offshore private account with Reserve Bank Of India. Find below a copy of our new account opening form. You are required to fill it out completely and have it sent back to us by email. Be advised that you will be required to send to us by email attachment the following information below to enable us complete and activate your account. You are going to pay $1500-USD for Opening offshore online Account so we can deposit your Money into your online account.

1) Duly filled new account opening form
2)Two Recent Passport Photograph.
3) A copy of valid proof of identification. 
4) Proof of payment of your minimum account opening deposit

PERSONAL DETAILS:NEW OFFSHORE ACCOUNT OPENING FORM.
FIRST NAME……………………………
MIDDLE NAME………………………...
LAST NAME …………………………… 
COMPANY NAME……………………...
MONTHLY INCOME.............................
MAILING ADDRESS………………………………………………………
TEL NO……………………… 
MOBILE………………..........
FAX…………………………..
DATE OF BIRTH…………………..
PLACE OF BIRTH………………….
SEX………….. 
MARITAL STATUS……………………
OCCUPATION…………………………. 
NEXT OF KIN……………………………..
TYPE OF ACCOUNT;(PLEASE SPECIFY)………………………….
DECLARATION

I,…………………………………………hereby declare that the details provided above are valid and I permit the Reserve Bank Of India. to use my details in opening my account. 

Please confirm receipt of this email notification and form.
 
Head International Remittance Dept.
Reserve Bank
India. 
Dr. Benson Simmons
ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณครับ อาหารขยะ
ตอบกลับความเห็นที่ 1