ขอล่าม ไทย ตุรกี ด้วยครับ

ผมจะเดินทางติดต่องานที่ตุรกี ขอความช่วยเหลือด้านล่ามแปลภาษาครับ ช่วยแนะนำผมที

Im_pank@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 1
ขอล่ามไทย-ตุรกี ด้วยค่ะ 
0949496052 
ตอบกลับความเห็นที่ 1