OMG คืออะไร ทานเพื่ออะไร ใครเคยทานบ้าง

OMG คืออะไร ทานเพื่ออะไร ใครเคยทานบ้าง
ความคิดเห็นที่ 1
Omg ที่ แปลว่า oh my god อ่ะนะคะ?!?!
รู้จักแต่ gmo
ตอบกลับความเห็นที่ 1