ทำpassportใหม่ ไม่ทราบว่าเค้าให้เก็บเล่มเดิมไหมคะ?

เผอิญพาสปอร์ตหมดอายุค่ะ จะไปทำใหม่แถวแจ้งวัฒนะ
ไม่ทราบว่าเค้าให้เราเก็บเล่มเดิมไว้ได้ไหมคะ?
หรือว่า เจ้าหน้าที่จะเก็บไปหมด

ขอบคุณค่า

ความคิดเห็นที่ 1
เจ้าหน้าที่จะคืนเล่มเก่าให้ค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
ถ้าเล่มเก่าหมดอายุไปแล้ว คุณก็เก็บไว้ได้เลย ไม่ต้องเอาติดไป

แต่ถ้าเล่มเก่ายังไม่หมดอายุ ให้เอาไปด้วย จนทจะยกเลิก แล้วก็คืนกลับให้คุณ


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
เล่มเก่าเค้าคืนมาให้ค่ะ แนะนำว่าอย่าทิ้งนะคะ
ในการขอวีซ่าบางประเทศ เค้าขอดู passport เล่มเก่าด้วย


ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
ยืนยันตามความเห็นด้่านบนทุกอันค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
คืนเล่มเก่า โดนปั้มยกเลิกไว้หน้าแรกครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 5
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 6
เจ้าหน้าที่จะคืนเล่มเดิมให้ แต่จะคลิปตรงมุมหนังสือเดินทางออกเล็กน้อยค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 6
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7
ในกรณีที่พาสปอร์ตใกล้จะหมดเล่มแล้วเราได้ไปทำเล่มขึ้นมา...ถามว่า...เรายังสามารถใช้พาสปอร์ตเล่มเก่าในการเดินทางเข้าออกประเทศจนหมดเล่มนั้นๆแล้วค่อยเริ่มใช้เล่มใหม่ได้หรือไม่คะ
ตอบกลับความเห็นที่ 7
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7-1
"ในกรณีที่พาสปอร์ตใกล้จะหมดเล่มแล้วเราได้ไปทำเล่มขึ้นมา...ถามว่า...เรายังสามารถใช้พาสปอร์ตเล่มเก่าในการเดินทางเข้าออกประเทศจนหมดเล่มนั้นๆแล้วค่อยเริ่มใช้เล่มใหม่ได้หรือไม่คะ"

ไม่ควรครับ ตม.ของประเทศที่ไปอาจไม่ให้ผ่านได้ครับ
ความคิดเห็นที่ 8
เห็นเพื่อนๆบางคนเค้าบอกว่าไม่ได้คืนพอดีว่าจะไปทำพรุ่งนี้ค่ะตกลงเค้าคืนเล่มเก่าให้หรือไม่ค่ะหรือว่าเป็นบางพื้นที่และบางจังหวัดที่เค้าคืนให้ค่ะ
ตอบกลับความเห็นที่ 8