รบกวนผู้เชี่ยวชาญภาษอังกฤษค่ะ

พอดีมีทำหนังสือมอบฉันทะ จะต้องมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยค่ะ
รบกวนผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
ประโยคที่จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตามข้าล่างนี้เลยค่ะ
หมายเหตุ : 1 .ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน พร้อมสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ( สำเนาโฉนด ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้
2 .ผู้รับมอบฉันทะ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารตามข้อ 1 มอบต่อประธานที่ประชุมก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า30นาที
3 .ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง จะรับมอบฉันทะเกิน กว่า 3 รายไม่ได้
4 .ผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของที่ประชุมโดยเคร่งครัด
5 .กรณีส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่ครบ จะไม่รับพิจารณาให้เข้าร่วมประชุม

ความคิดเห็นที่ 1
try to translate it first dee mai ka? ppl here can help you check


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
ค่า เราลองเขียนดูก่อนนะคะ รบกวนช่วยเช็คให้เราหน่อยนะคะ
Notes:1.Both the Co-owner and the proxy must attach certifield true copy of Id card(or certifield true copy of passport if being an alien)and true copy of Title indeed
2.proxy must register to attend the meeting with proxy statement at meeting schetduled at least 30 minutes.
3.proxy grant will not exceed 3 persons
4.proxies are required by law,strict rules of meeting
5.In case of missing documentation can not be accepted to attend the meeting


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
เราว่าคุณควรยอมเสียเงิน ให้ นักกมที่จบต่างประเทศทำนะคะ ส่วนมากแค่แปลแค่นี้ ไม่เกินหน้าละ ห้าร้อยถึงพันนึงหรอกค่ะ เพราะจะเลือกคำได้ รัดกุมกว่า และอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุด


ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
น่าจะประมาณนี้ ลองเช็คดูอีกทีนะคะ

Notes:

1.Proxy Letter shall be attached with Id card of both principal and the proxy, and title indeed of condominium certified true and correct copy.

2.Proxy shall register to attend the meeting at leat 30 minutes before the meeting and submit the Proxy Letter together with the documents stated in (1) to the chairman of the meeting.

3.One proxy shall not be the proxy ofmore than 3 principals.

4.Proxy shall strictly comply with the rules and regulations of the meeting.

5.Submitting of incompleted documentation is not allowed to attend the meeting.

ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
1 .ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบสำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน พร้อมสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ( สำเนาโฉนด ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะนี้

The grantor and the proxy must enclose certified copies of their identifications and the certified copy of condominium title document (copy of title deed) together with this proxy form.

2 .ผู้รับมอบฉันทะ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารตามข้อ 1 มอบต่อประธานที่ประชุมก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า30นาที

The proxy must register to attend the meeting and submit the proxy form together with the documents as in 1. to the Chairman of the meeting at least 30 minutes prior to the time of the meeting.

3 .ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง จะรับมอบฉันทะเกิน กว่า 3 รายไม่ได้

A proxy cannot be appointed by more than 3 grantors.

4 .ผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของที่ประชุมโดยเคร่งครัด

The proxy must strictly comply with the rules and regulation of the meeting.


5 .กรณีส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่ครบ จะไม่รับพิจารณาให้เข้าร่วมประชุม

If all required documents are not submitted, the proxy shall not be able to attend the meeting.

ปล เราเป็นนักกฎหมายจบต่างประเทศตาม คห 3 เลยค่ะแต่ hourly rate เยอะกว่านั้น ^^ ทำให้ฟรีแค่อยากเห็นคนพยายามทำเองก่อนจะช่วยเหลือค่ะ จะได้ฝึกตัวเอง หวังว่าคงไม่ช้าไปนะคะ จขกท


ตอบกลับความเห็นที่ 5