กะแตหัวสีเทา

กะแตหัวสีเทา

ความคิดเห็นที่ 1
นกกระแตหัวเทา Grey-headed Lapwing


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
อยู่ตรงทุ่งข้างวัด ใกล้สามแยกที่เลี้ยวขวาไปแหลมผักเบี้ย หรือเปล่า
เห็นลง 2 ตัว สภาพท้องทุ่งแบบนี้เลย


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
สัปดาห์ที่แล้วเห็นที่นาแถวนิมิตใหม่ 2 ตัว เหมือนกัน
ตอบกลับความเห็นที่ 3