ทำวีซ่าจีนต้องใช้ตั๋วเครื่องบินกับ ใบจองโรงแรมรึเปล่าครับ

คือผมจะไปจีนทางรถโดยสารนะครับ จากไทยไปถึงแชงกรีล่า
มีวิธียื่น Visa โดยไม่ใช้ตั๋วเครือ่งบินรึเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1
ใช้ค่ะ ใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วยนะค่ะ ของพี่เราซื้อกรุ๊ปเหมาไปปักกิ่งวันศุกร์นี้ พึ่งยื่นวีซ่าวันจันทร์ บ.ทัวร์ ขอสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนเพิ่มด้วยค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
จำเป็นต้องครบเครื่องเลย บัญชีเงินฝากให้เห็นว่าสามารถมีค่าใช้จ่ายที่จีนด้วย ห้าหมื่น่บาท หรืออย่างน้อย สามพันบาทต่อวันที่อยู่เมืองจีน หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษอันนี้หาในเนตนี่คงมี (เคยอ่านเจอมาน่ะครับ ถ้าหลักฐานไม่แน่น ลองติดต่อบริษัทรับจ้างทำวีซ่าไปก่อน)


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
ได้ยินว่า มีคนไปมาล่าสุด
สระมังกรดำน้ำแห้งเหลือแต่ดินแตกระแหง
ไม่ทราบ ว่า ตอนนี้แถบนัน้ กันดาร แล้ว ป่ะครับ

ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยังอุดมสมบูรณ์


ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
เราเพิ่งยื่นค่ะวันนี้ได้มาแล้ว^^ ฝากพี่แมสฯที่บ.ไปยื่นให้ ไม่เคยขอวีซ่าจีนมาก่อนค่ะ แต่ไม่ยากอย่างที่คิดเลย
เรายึดเอกสารตามกระทู้นี้(เราใช้เท่านี้จริงๆไม่ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านเลย) ขอบคุณจขกท.นั้นมากนะคะ^^

เอกสารและระเบียบการขอวีซ่าจีน อัพเดท..

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ( หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ 2 ฟอร์ม )
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ( หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้รูป 2 ใบ )
4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
5. ใบจองที่พัก / โรงแรม
6. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศจีน ( เฉพาะวีซ่าธุรกิจ )
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่มีเงินเหลือในบัญชีอย่างน้อย 50,000 บาท (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยยื่นขอวีซ่าจีนมาก่อน)
*8. ถ้าฝากคนอื่นไปยื่นให้ทำจม.มอบอำนาจภาษาอังกฤษ+สำเนาบัตรปชช.คุณและคนรับมอบอำนาจ(รับรองสำเนาด้วยค่ะ)

สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินเคยอ่านเจอว่า ให้แสดงตั๋วรถโดยสารแทน
และเขียนรายละเอียดการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ก็ผ่านได้เช่นกันค่ะ

ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
ผมให้ทัวร์ทำให้ แต่ไปเอง ตอน พ.ค 55 ไม่เอาอะไรเลยครับ

ว่าแต่เขาเปลี่ยนกฏใหม่อีกแล้วเหรอนี่


ตอบกลับความเห็นที่ 5
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 6
เราจ้าง เอ็ม ดี ทัวร์ ทำ 400 บาท เพราะอยู่ ตจว
ไปเองไม่คุ้ม
ไม่ต้องมอบอำนาจ


ตอบกลับความเห็นที่ 6
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7
สอบถามค่ะ จะไป มาเก๊า-กวางโจว-มาเก๊า ไปค้าง 1 คืน

ต้องขอวีซ่าจีนแบบไหนค่ะ เพราะจากมาเก๊าจะต้องผ่านจู่ไห่ก่อนอ่ะคะ

ขอบคุณค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 7
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 8
นั้นน่ะสิ ต้องทำไงอ่ะ รวมนิทาน
ตอบกลับความเห็นที่ 8
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 9
ผมไม่เข้าใจอธิบายให้ละเอียดอีกหน่อย ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ตอบกลับความเห็นที่ 9