มาสอยถามเรื่องตั๋ว Korean Air ไป Chicago

กำลังจะจองตั๋วไป Chicago ให้คุณแม่ใบนึง
เดินทาง 15 Dec กลับ 14 Jun ค่ะ ถ้าซื้อตั๋ว
Korean Air ซื่งทาง Agency บอกว่าเป็นตั๋ว
1 ปี หากมีการเปลี่ยนวันเดินทางกลับของคุณแม่
จากที่ระบุไว้หน้าตั๋ว จะมีค่าธรรมเนียมหรือเปล่าค่ะ

พอดีลองจอง Online ตรงรายละเอียดตั๋วบอกว่า
CHARGE USD 100.00 FOR REISSUE แต่ Agency
บอกไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวัน

ความคิดเห็นที่ 1
ไม่มีบอกบนหน้าตั๋วทั้งทาง Agency และ Online
ที่ Online เขาบอกตอนซืิอ ก็เช่นเดียวกับAgencyบอกเป็นคำพูด
ได้ตั๋วมาแล้ว จะมีรหัสต่างๆ ก็ถามสายการบิน หรือ ถามที่นี่ อาจช่วยกันได้นะ


ตอบกลับความเห็นที่ 1