รับเขียน ตรวจ แก้ Personal Statement / SOP ไปเรียนต่อต่างประเทศ

รับเขียน ตรวจ แก้ Personal Statement / SOP ไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยบัณฑิตเกียรตินิยม UK และทีมงาน Native speaker ชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์ตรวจแก้ Essay ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
งานเขียนอื่นๆสามารถ Email เข้ามาสอบถามได้ที่ redpenbkk@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

**ไม่รับทำ Thesis หรือ Dissertation**