ขายบัตรดินเนอร์ล่องเรือ Grand Pearl Cruises ราคาพิเศษ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณหมวย 089-6730953 หรือ specialpricevouchers@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/specialpricevouchers
Line ID: chinagirl0311

บัตรล่องเรือ Grand Pearl Cruises ราคาพิเศษ
เงื่อนไขการใช้บัตร
1. บัตรนี้สามารถใช้ได้ 1 ท่านต่อบัตร 1 ใบ
2. มูลค่าบัตรรวมค่าอาหารค่ำบนเรือ พร้อมชา-กาแฟเท่านั้น (น้ำเปล่าฟรี)
3. บัตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์และเทศกาล
4. ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเรือได้ขึ้นอยู่กับทางเรือจะจัดที่นั่งให้
5. จองบริการได้วันละไม่เกิน 5 ท่าน
6. ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
7. บัตรหมดอายุ 27 ก.ย.2559
Website: www.grandpearlcruise.com
***ปกติราคาบัตรใบละ 2,000 บาท พิเศษขายเพียงใบละ 750 บาทเท่านั้น***
ความคิดเห็นที่ 1
update
ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
update
ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
update
ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
up
ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
up
ตอบกลับความเห็นที่ 5
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 6
up
ตอบกลับความเห็นที่ 6
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7
up
ตอบกลับความเห็นที่ 7
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 8
up
ตอบกลับความเห็นที่ 8
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 9
up
ตอบกลับความเห็นที่ 9
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 10
update
ตอบกลับความเห็นที่ 10
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 11
up
ตอบกลับความเห็นที่ 11
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 12
up
ตอบกลับความเห็นที่ 12
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 13
up
ตอบกลับความเห็นที่ 13
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 14
update
ตอบกลับความเห็นที่ 14
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 15
up
ตอบกลับความเห็นที่ 15
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 16
up
ตอบกลับความเห็นที่ 16