[CR] สะพายกล้องท่องเที่ยว#20 ศูนย์รวมแห่งศรัทธา อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ก่อนจะจากเมืองจันทบุรี ก้อต้องไปพลาดที่จะไปเที่ยวชมวัดดังประจำเมืองจันทบุรีครับ โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มิใช่เพียงเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น โบสถ์แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน

http://www.facebook.com/voravuds
http://www.facebook.com/voravudstudio

ความคิดเห็นที่ 1
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดคาทอลิกขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และงดงามที่สุดในประเทศไทย


ตอบกลับความเห็นที่ 1
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 2
ตามประวัตินั้นกล่าวว่า ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว


ตอบกลับความเห็นที่ 2
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 3
ชุมชนนี้มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการสร้างเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของเมืองจันท์ นั่นคือ หัตถกรรมเสื่อจันทบูร ที่มีต้นกำเนิดจาก "เสื่อญวน"


ตอบกลับความเห็นที่ 3
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 4
รวมทั้งการเป็นช่างฝีมือเจียระไนพลอยในยุคแรกที่ทำให้เมืองจันท์เป็นเมืองอัญมณีในปัจจุบัน


ตอบกลับความเห็นที่ 4
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 5
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคริสต์ในชุมชนมาร่วมศตวรรษ


ตอบกลับความเห็นที่ 5
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 6
โดยตัวโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 ซึ่งสร้างขึ้นโดย “คุณพ่อเปรโตร เปริกาล” เป็นศิลปะโกธิก ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรี


ตอบกลับความเห็นที่ 6
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 7
ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค สร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรี ตัวอาคารมีความยาวถึง 60 เมตร กว้าง 20 เมตร


ตอบกลับความเห็นที่ 7
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 8
โบสถ์นี้ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าได้รับการจำลองแบบมาจากวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งฝรั่งเศส


ตอบกลับความเห็นที่ 8
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 9
ส่วนหน้าของอาสนวิหารฯ เป็นหอคู่สูงเด่น ติดตั้งระฆังขนาดใหญ่และนาฬิกาบอกเวลาซึ่งมีความกว้างถึง 4.70 เมตร


ตอบกลับความเห็นที่ 9
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 10
เมื่อแรกสร้างมียอดโดมแหลม แต่ได้ถูกรื้อออกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ


ตอบกลับความเห็นที่ 10
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 11
ซึ่งโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ก็ได้ยืนยงต่อมาเป็นศูนย์รวมจิต และศรัทธาของคริสต์ชนมิใช่เพียงแต่ชาวจันทบุรีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปจนทั่วทั้งฝั่งทะเลตะวันออกด้วย


ตอบกลับความเห็นที่ 11
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 12
รูปนี้เป็นรูปที่ผมไปตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งยังไม่ได้มีการสร้างยอดโดมแหลมใหม่


ตอบกลับความเห็นที่ 12
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 13
ภายในอาสนวิหารฯ ตกแต่งไม้ฉลุลวดลาย มีบานหน้าต่างทรงสูง ยอดโค้งแหลม ประดับด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนา ยามที่แสงแดดส่องเข้ามาจะมีความสวยงามมาก


ตอบกลับความเห็นที่ 13
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 14
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล กล่าวกันว่างดงามที่สุดในเอเชีย และเป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND ที่น่าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง


ตอบกลับความเห็นที่ 14
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 15
ปกติเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและถ่ายภาพได้ (ยกเว้นช่วงพิธีมิสซาประจำวัน 06.00 -07.00 น. และ 18.30 -19.45 น.)


ตอบกลับความเห็นที่ 15
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 16
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2552 และฉลอง 300 ปีชุมชนแห่งความเชื่อ ได้มีการปฏิสังขรณ์ภายในและภายนอก


ตอบกลับความเห็นที่ 16
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 17
และได้สร้างยอดโดมแหลมสัญญลักษณ์ของโกธิกขึ้นใหม่ จนมีความสวยงามสมบูรณ์


ตอบกลับความเห็นที่ 17
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 18
รวมทั้งยังปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม มีการสร้างรูปพระแม่ขนาดใหญ่ ประดิษฐานบนน้ำพุด้านหน้าอาสนวิหารฯ


ตอบกลับความเห็นที่ 18
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 19
หากใครจะไปเที่ยวชม ผมแนะนำให้ไปในช่วงเวลาเย็นๆ จะได้ฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีฟ้าสวยงาม ส่วนการเข้าเยี่ยมชมในส่วนด้านใน ไม่แน่ใจว่าต้องติดต่อยังไง เพราะผมก้อไม่ได้เข้าไปข้างใน เสียดายไม่งั้นจะได้รูปมาฝากกันมากกว่านี้แน่ๆครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 19
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 20
ไปมาก็หลายครั้งแต่ไม่เคยถ่ายรูปเลย.......... สวยมากค่ะ


ตอบกลับความเห็นที่ 20
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 21
งดงาม เกินคำบรรยาย ครับ


ขอบคุณ รูปสวยๆ จากคุณ : Mr.V


ตอบกลับความเห็นที่ 21
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 22
สวย............มาก......


ตอบกลับความเห็นที่ 22
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 23
green light...go: อ้าว ทำไมไม่ถ่ายล่ะครับ ที่ถ่ายรูปชั้นยอดเลยนะครับ

SC25_KU50: ขอบคุณครับผม

ปูใบไม้: ขอบคุณครับผม


ตอบกลับความเห็นที่ 23
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 24
ผมไปวันอาทิตย์ ข้างในจะเปิดให้คริสตศาสนิกชนได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมครับ ^^


ตอบกลับความเห็นที่ 24
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 25
ขอบอกว่าด้านในก็สวยมากครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 25
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 26
สวยงามมากครับ ขอบคุณที่พาไปเที่ยวครับ


ตอบกลับความเห็นที่ 26
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 8 ธันวานี้มีงานฉลองอาสนาวิหารฯครับ ผมเคยไปเมื่อปีที่แล้วยิ่งใหญ่มาก
ออ ของดีอีกอย่างของอาสนวิหารคือรูปแม่พระประดับพลอยทั้งองค์ ตัวแม่พระทำจากทองคำขาว โดยพลอยทั้งหมดได้รับบริจาคจากชาวบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นองค์เดียวในโลก และยังประเมินค่าไม่ได้อีกด้วยนะครับ สวยงามมากๆๆ

ปล.ขอแชร์รูปแม่พระนะครับ

ตอบกลับความเห็นที่ 27
   
  
 
 
   
ความคิดเห็นที่ 28
กรรมรูปไม่ขึ้น


ตอบกลับความเห็นที่ 28