หาคนสปา

spa needed in China
เงินเดือน 700-900$
ติดต่อ:1.sandy.transcom@gmail.com
2.Tel: 0086-10-58613736
3.Fax: 0086-10-58613734