ถามเรื่องโครงร่างวิทยานิพนธ์ป.โทของประเทศอังกฤษ นิดนะคะ

สมมติเราทำเรื่องนโยบายของรัฐบาล มีทั้งหมด3บท จำนวนคำแต่ละบทเท่ากันหมด บทแรกผลกระทบ บทสองข้อเสีย และบทสุดท้ายข้อดี

มันจะแปลกไหมที่เอาข้อเสียขึ้นก่อน ประเด็นคือเราดันไปเขียนข้อเสียก่อน โดยใส่ทฤษฎีอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้ว พอเขียนข้อดี เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องลงลึก แต่เพิ่งมานึกได้ว่า มันอาจแปลกๆที่เอาเสียขึ้นก่อนดี (แต่ตอนเขียนข้อเสียก็ไม่ได้นึกมาถึงว่า ข้อดีฉันจะใช้ทฤษฎีเดียวกัน)

ทุกคนเห็นว่าอย่างไรบ้าง

ความคิดเห็นที่ 1
อะไรหลายอย่าง เช่น ปรากฎการณ์ที่เกิดในสังคม นโยบายรัฐบาล ฯลฯ
ที่คุณได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วเขียนรายงาน
เพื่อนำเสนอในวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการวิจัย
ไม่สามารถจะฟันธงได้ว่า ผิดหรือถูก
เพราะสิ่งนั้นอาจจะเกิด หรือดีในที่หนึ่ง
แต่อาจจะไม่เกิด หรือไม่ดีอีกที่หนึ่ง หรืออีกสถานการณ์หนึ่ง

การ sequence หรือการเรียงเนื้อหาที่จะนำเสนอ
ก็เช่นกัน ไม่มีผิดหรือถูก
ถ้าได้นำเสนอตามความเหมาะสม
ให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่ขัดต่อความรู้สึก หรือความเคยชิน
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในแง่การสนับสนุน
หรือการขัดแย้งกันได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ก็ถือว่ารับได้

เอาข้อเสีย มาเสนอก่อนข้อดี ขัดความรู้สึก หรือความเคยชินของคนทั่วไป
แต่หากสามารถ อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล ว่า ทำไมทำอย่างนั้น
และทำแล้ว ส่งผลให้รายงานของคุณ อ่านง่าย เข้าใจง่ายขึ้น
ส่วนตัวรับได้
แต่ควรเขียนเป็นข้อสังเกตไว้สั้นๆ ว่า คุณมีเหตุผลอะไร จึงทำอย่างนั้น
ทุกอย่างก็จบ


ตอบกลับความเห็นที่ 1