กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
1,299
views
7
posts
ประกายแสงสีเหลืองแห่งแอนฟิลด์
16/10/2012 22:43
7,337
views
25
posts
~~MadkinDle~~
16/10/2012 22:04
535
views
2
posts
ขิงแห้ง
16/10/2012 20:28
558
views
6
posts
นาฬิกาโบราณ
16/10/2012 19:32