กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
3,597
views
4
posts
Nobody loves me.
25/10/2012 15:01
4,366
views
10
posts
วางแผนดีๆแล้วจะรักยุโรปครับ
25/10/2012 00:31
3,725
views
5
posts
กบขาว (กบขาว)
24/10/2012 23:04