กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
1,146
views
1
posts
Oven
06/11/2013 16:42
2,787
views
10
posts
คนเดินดิน สองขาไปกับจักรยานคู่ใจ
14/07/2013 20:01