กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
2,981
views
2
posts
nokyuk
14/11/2012 14:07
703
views
2
posts
winnie20f
14/11/2012 10:16
3,867
views
5
posts
เหมียวเหมียว แหง๋วแหง๋ว
14/11/2012 08:53